Informatie over hoe in onze praktijk wordt omgegaan met de

dreiging van Covid-19 (het coronavirus) vindt u in deze tekst.