Zevende chakra, de kruinchakra, kleur: Violet of Wit, Sanskriet Sahasrara

In dit centrum voelen we ons niet alleen verbonden met de spiritualiteit, voelen we ons ook een deel van die spiritualiteit.
Met andere woorden, we zijn een deel van de kosmos of God en ervaren die kosmos of god in ons zelf. We maken deel uit van de schepping.
Hier ervaren we de volmaakte eenheid, niet alleen in ons zelf, maar in alle mensen en dingen om ons heen. We zijn ons bewust van het grote doel in ons leven en kunnen aanvaarden dat ziekte en pijn soms een logisch onderdeel uitmaken van ons bestaan.
We zijn ons hier bewust van de keuze die we hebben om ons karma in te lossen en af te maken.
Is dit centrum geblokkeerd dan heeft de persoon weinig contact met zijn spiritualiteit. Hij ziet het grote verband tussen hem en de kosmos of God niet en ervaart niet de eenheid van de mensen en dingen. Deze mensen zijn vaak de mening toegedaan dat er geen leven is na dit leven, dat alles ophoudt te bestaan na de dood en dat er ook geen levens waren voor dit leven. 
De oorzaak hiervan kan liggen in negatieve ervaringen in vorige levens, het kan ook zijn ontstaan uit geloofstrauma.
Is deze chakra open, dan voelen we ons verbonden met onze spiritualiteit op een geheel eigen unieke manier. Dit geeft een gevoel van innerlijke rust, eenheid en onbegrensd vertrouwen in het verloop van het leven.

Deze chakra verzorgt de pijnappelklier [de epifyse], die boven in de hersenen ligt. De functie van deze klier is het schakelsysteem tussen de gevoelsprikkels en het bewustzijn. Voorts verzorgt deze chakra het bovenste hersengedeelte en het rechter oog.