Vijfde chakra voorzijde: Keelchakra, kleur blauw, Sanskriet Vishuddi

In deze chakra nemen we de verantwoordelijkheid voor onze daden en onze behoeften.
Hier staan we achter onze beslissingen en accepteren we dat, wat we in ons leven missen. Als we iets niet kunnen bereiken of we slagen er niet [geheel] in onze verlangens te vervullen, dan geven we niet de anderen of de omstandigheden de schuld van de problemen of ons falen. In deze chakra nemen we ook de verantwoordelijkheid voor ons gezin en onze kinderen. Tevens vinden we in dit centrum de communicatie, hier wordt bepaald of we ons goed kunnen uiten.
Tengevolge van depressies zal deze chakra zich sluiten [veelal in combinatie met bijna alle andere chakra's], waardoor het bijna onmogelijk wordt negatieve gevoelens te verwoorden.

Vijfde chakra achterzijde [blauw]

Deze chakra heeft te maken met het gevoel voor eigenwaarde, maar nu specifiek in maatschappelijke zin. In deze chakra's zijn we dus gericht op de buitenwereld.We noemen dit centrum ook wel 'beroepschakra '.
Is deze chakra geopend, dan voelen we tevredenheid over ons werk, onze leef- en woonomgeving en zijn we tevreden met onze taak. Het werk wordt verricht met een positieve instelling.
Is dit centrum gesloten, dan voelt die persoon ontevredenheid over zijn werk. Hij klaagt over de werksfeer en over de baas en andere medewerkers. Deze mensen ervaren het leven als een last en voelen zich ondergewaardeerd. Er wordt vaak door hun naar complimentjes gevist. De negatieve gevoelens van het afgewezen worden komen meestal voort uit een situatie uit de jeugd, waarin 1 of beide ouders dominant waren. Hetgeen bij een kind onzekerheid en onveiligheid veroorzaakte. 
Personen met een geblokkeerde 5de chakra aan de achterzijde, sluiten moeilijk vriendschappen, zijn eenlingen en hebben vaak problemen met het aanleggen van seksuele contacten.
Vaak helpt het om een assertiviteitstraining te doen en door hun angst heen te breken.
Als ze dan ook proberen ander werk te vinden waar meer waardering wordt ervaren, kan dat veel verbetering geven.
Ook d.m.v. massage kunnen blokkades worden opgeheven, waarbij persoonlijk lichamelijk contact van groot belang is; de schroom voor fysiek contact kan zo weggenomen worden.

Deze chakra zorgt voor het functioneren van de schildklier, die in de keelstreek ligt. De functie van de schildklier is de opname en afgifte van jodium in het lichaam. Verder verzorgt deze chakra de longen, de keel, de stem en het spijsverteringsstelsel.