Reflexologische behandelingen

Voet–, Hand– en Oorreflex


Reflexzonetherapie is de afgelopen jaren sterk ont­wikkeld. De meest bekende vormen hiervan zijn oor-, hand- en voetreflex, meridiaanmassage, drukpunt­mas­sage, magneettherapie en reflex­zone­the­rapie waarbij gebruik gemaakt wordt van homeopathische middelen.

Tijdens en na een reflexologische behandeling zien we dat de door­bloeding en het algeheel func­tio­neren van één of meerdere organen toeneemt of verbetert. Spanningen binnen bepaalde ge­bieden worden verminderd, terwijl het lijkt alsof bestaande blokkades geheel of gedeeltelijk wor­den doorbroken. Blokkades zijn vaak de oor­zaken van geestelijke en lichamelijke klachten.

Reflexologie kan zowel bij gezonde als bij zieke mensen worden toegepast. Bij zieke personen kunnen we direct zichtbare in­vloed op de aandoening uitoefenen, terwijl bij een gezond persoon de werking van een orgaan verbeterd of verstevigd kan worden. Reflexologie is dus een therapievorm die ook preventief kan worden toegepast.

In een aantal gevallen kunnen we reflexo­logie beter niet toepassen. Dat is vooral bij zwangerschappen die door verloskundigen of de gynaecoloog als risicovol worden gezien. Bij een normale zwangerschap is er geen enkel bezwaar om reflexologie toe te passen, al mogen de zones van de vrouwe­lijke voortplantingsorganen niet worden gemasseerd.

Ook kan er beter van deze techniek geen gebruik gemaakt worden, als iemand aan depressie lijdt of aan een ernstige ziekte – infectie – hoge koorts, of een pacemaker draagt.


Reactie op de behandeling

In veel gevallen krijg je op de behandeling reactie, die reactie is ook heel gewenst. Het is een teken dat er contact is gemaakt met organen of organenstelsels, zowel negatief als positief.

Negatief komt gelukkig zelden voor.

Oude ziekten kunnen weer boven komen, omdat ze onderdrukt zijn door b.v. antibiotica. Door goede begeleiding en behandeling zal de oude ziekte waarschijnlijk niet terugkeren.

Het oplossen van klachten, in balans brengen of ter ondersteuning van en met behandeling van arts, homeopathie of voeding.

Voor de volgende aandoeningen zijn concrete therapieën ontwikkeld:

 • Darm- en spijsverteringsklachten
 • Diarree
 • Verstopping
 • Aambeien
 • Maagklachten
 • Galblaasklachten
 • Uitdrijven galstenen
 • Nieraandoening
 • Uitdrijven nierstenen
 • Incontinentie
 • Bedplassen
 • Ondersteuning bij suikerziekte
 • Schildklieraandoeningen
 • Prostaatklachten
 • Onvruchtbaarheid bij vrouwen
 • Menstruatieklachten
 • Pijnlijke borsten tijdens menstruatie
 • Baarmoeder- of vaginaontsteking
 • PMS: Premenstrueel syndroom
 • Overgangsklachten
 • Zwangerschapsklachten
 • Huidaandoeningen
 • Acne
 • Allergische huidaandoeningen
 • Huidzweren en abcessen
 • Gordelroos
 • Hooikoorts
 • Doorbloedingsproblemen
 • Bloedarmoede
 • Hoge of lage bloeddruk
 • Hoofdpijn
 • Migraine
 • Hersenschudding
 • Epilepsie (als aanvullende reflexbehandeling)
 • Beroerte (artshulp noodzakelijk, aanvullend reflexzonetherapie om de zones te prikkelen.)
 • Vermoeidheid van de ogen.
 • Oogklachten
 • Oorklachten.
 • Oorsuizingen
 • Duizeligheid (bij ernstige klachten arts inschakelen)
 • Verkoudheid
 • Bronchitis
 • Astma
 • Bijholteklachten
 • Nekproblemen
 • Rugpijn e.d.
 • Vermoeidheid
 • Stress en nervositeit
 • Geheugenzwakte
 • Slaapproblemen.