Behandelingen

In praktijk Ajna gebruiken we een aantal therapieën die ontwikkeld zijn binnen de complementaire geneeskunde, dat wil zeggen binnen die tak van de geneeskunde die aanvullend werkt op wat meestal “regulier” wordt genoemd. Een veel gehanteerde term is ook wel “alternatief”, maar wij gebruiken dat liever niet. Wij presenteren onze therapieën uitdrukkelijk niet als een alternatief voor het reguliere traject, maar als een aanvulling daarop. Praktijk Ajna is er nooit een voorstander van dat cliënten wegvluchten uit de reguliere gezondheidszorg!

We bespreken hieronder kort enkele therapieën die we veel gebruiken. Als u meer informatie wilt kunt u het beste contact met ons opnemen. Natuurlijk kunt u ook gaan zoeken naar informatie op het internet, maar de kans is groot dat u in verwarring gebracht wordt. Er zijn veel websites die ronduit haatdragende misinformatie geven over wat dan “alternatief”, “paranormaal” of gewoon “onzin” genoemd wordt. Men zegt zich te baseren op “wetenschap”, maar verzwijgt dat men eigenlijk vanuit een soort ideologie alles afwijst wat niet begrepen wordt.

In de complementaire geneeskunde worden therapieën gebruikt waarvan eeuwenlange ervaring heeft geleerd dat ze werken, ook als we niet precies begrijpen hoe. Voor ons is het resultaat belangrijker dan het hoe. In de “wetenschap” is dat helaas niet altijd het geval.


Reflexzonetherapie

Reflexzonetherapie is een aanvullende therapie, die gericht is op de totale mens en werkt op lichaam en geest. Uitgangspunt hierbij is dat o.a. op handen, voeten en oren reflexzones liggen die corresponderen met alle orgaansystemen en klieren in het lichaam. Deze reflexzones worden met duim en vingers bewerkt, wat zorgt voor een betere doorbloeding van het corresponderende lichaamsdeel.

 

Het zelfherstellend vermogen van de cliënt wordt op deze manier aangesproken en gestimuleerd(Website VNRT)

U kunt hier meer lezen over reflexologische behandelingen.

 

Reiki en Magnetiseren

Zowel een Reikitherapeut als een Magnetiseur werken met het doorgeven van levensenergie, vooral door middel van handoplegging, met als doel plekken die uit balans zijn weer in evenwicht te brengen. Een klassieke Magnetiseur geeft vooral van zijn of haar eigen energie, terwijl een Reikitherapeut de Universele Levensenergie kan kanaliseren. De handoplegging hoeft niet altijd letterlijk te gebeuren. Een Reikitherapeut van de tweede graad kan ook op afstand werken!
De behandeling-op-afstand hoeft niet alleen betrekking te hebben op een client van de praktijk, maar kan ook werken op anderen, als daar door een client om wordt gevraagd, zelfs op huisdieren.
In zijn eenvoudigste vormen is magnetiseren iets wat ieder mens kan. Het bekendste voorbeeld is dat van een moeder die met een aai of een kus de pijn wegneemt van een gevallen kind. Een professionele Magnetiseur doet in wezen hetzelfde, maar kan op basis van studie en ervaring heel gericht werken.

 

Reading

Bij een Reading "leest" de therapeut de energie van een cliënt. Het gaat daarbij vooral om informatie die iemand “onbewust” bij zich draagt. Soms zijn dat invloeden van andere mensen, zelfs overledenen, soms zijn het verborgen angsten of lang verdrongen trauma's. Bij een Reading kunnen hulpmiddelen gebruikt worden, zoals kaarten. Een Reading kan heel effectief zijn bij het vinden van de oorzaken van klachten. Maar het tegenoverstelde kan ook gebeuren: een Reading kan onverwachte hoop geven voor de toekomst.
 

Holistic Pulsing

Bij Holistic Pulsing wordt het lichaam van de client door continue pulsen (duwtjes) in een aanhoudende beweging gebracht. Dit gebeurt meestal heel voorzichtig en rustig. De beweging is ritmisch. Het lichaam zal hierdoor bijna volledig ontspannen. Het is een ervaring die wel op wiegen lijkt. Veel clienten ervaren het als een warm bad, terwijl men zich niet hoeft uit te kleden of af te drogen...
Omdat Holistic Pulsing zo ontspannend werkt, is het ook actief tegen pijnen die ontstaan door stress of overbelasting.

 

 

 

De video hierboven geeft een goed beeld van Holistic Pulsing, met toestemming van en dank aan Annie Heidema.

Ontspanningsmassage

Ontspanningmassage is gebaseerd op klassieke sport-massage, maar is veel minder heftig. Er wordt niet hard gekneed of diep gedrukt. Huid en spieren kunnen ontspannen door het gebruik van rustige knedingen en wrijvingen. De client ervaart een gevoel van welbehagen en totale ontspanning en rust.

 

 

Aromatouch®

Bij Aromatouch worden diverse Essentiële Oliën van dōTERRA® in de rug en de voetzolen gewreven, volgens een uitgedokterd procedé. Een behandeling duurt tussen drie kwartier en een uur en wordt als heel weldadig ervaren. Doel van Aromatouch is om het lichaam te versterken bij het bereiken van de zogenaamde homeostase: de toestand waarin het lichaam zo in balans is, dat het zelf verstoringen kan verwerken.

 


Metamorfasemassage

Metamorfosemassage lijkt een beetje op voetreflex... We masseren een deel van de voeten, handen en hoofd. Het brengt verandering in iemands leven. Altijd in positieve zin!
We kunnen het leven vergelijken met water dat zich kan voordoen in de vorm van ijs , stoom, een rivier in de zee. In een rivier die stroomafwaarts vloeit kan de stroom worden verhinderd door keien en takken. Maar achter die keien en voorbij die takken stroomt weer de echte rivier en bestaat weer de mogelijkheid voor verandering.
Zo kan onze eigen beweging en ons vermogen te veranderen ook worden geblokkeerd, maar onze levenskracht in al zijn volheid staat als het ware te wachten op de gelegenheid om ons naar een grotere mate van vrijheid te voeren.
In de natuur wordt een eikel een eikenboom en een rups verandert, metamorfoseert, in een vlinder
.